ภาคทฤษฎี

ศึกษาภาคทฤษฎี 420 ชม. โดยทีมอาจารย์พยาบาลผู้มีประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพยาบาลขั้นพื้นฐาน การดูแลผู้ป่วย การดูแลผู้สูงอายุ และเด็ก รวมไปถึงยังมีการทดสอบเพื่อฝึกทักษาทางด้านการพยาบาลให้เกิดความชำนาญก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานจริง

ภาคปฏิบัติ

ศึกษา ภาคปฏิบัติ 420 ชม. ฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลต่างๆ โดยนักเรียนสามารถเลือกสถานที่ฝึกงานได้ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ หรือ จังหวัดอื่น รวมทั้งใน กรุงเทพมหานคร นักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาจากภาคทฤษฏี มาฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะ และความชำนาญ โดยฝึกปฏิบัติตามแผนกต่างๆ ของสถานพยาบาล โรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

1.จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.อายุ 17 ปี ขึ้นไป
3.สัญชาติไหนก็เรียนได้ ไม่จำกัดเกรด
4.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ

โรงเรียนเชียงใหม่ การบริบาล

CHIANG MAI KARN BORIBAL SCHOOL

ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เขต1 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอน
หลักสูตรผู้ช่วยทางการพยาบาล (Nursing Assistant)

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาคทฤษฎี

ศึกษาภาคทฤษฎี 420 ชม. โดยทีมอาจารย์พยาบาลผู้มีประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพยาบาลขั้นพื้นฐาน การดูแลผู้ป่วย การดูแลผู้สูงอายุ และเด็ก รวมไปถึงยังมีการทดอบเพื่อฝึกทักษาทางด้านการพยาบาลให้เกิดความชำนาญก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานจริง

ภาคปฏิบัติ

ศึกษา ภาคปฏิบัติ 420 ชม. ฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลต่างๆ โดยนักเรียนสามารถเลือกสถานที่ฝึกงานได้ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ หรือ จังหวัดอื่น รวมทั้งใน กรุงเทพมหานคร นักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาจากภาคทฤษฏี มาฝึกปฏิบัติให้กเกิดทักษะ และความชำนาญ โดยฝึกปฏิบัติตามแผนกต่างๆ ของสถานพยาบาล โรงพยาบาล
เรียนเร็ว จบเร็ว มีงานทำ ประสบความสำเร็จในชีวิต
เราสอนความรู้ตั้งแต่พื้นฐาน จนปฏิบัติงานได้

เรียนจบที่นี่ ทำงานแผนกใดได้บ้าง ?

สามารถทำได้ทั้งในโรงพยาบาล คลินิคทั่วไป หรือคลินิคเสริมความงาม ขึ้นอยู่กับความชอบความถนัด และความเหมาะสม
แผนกเวชทะเบียน
แผนกผ่าตัด
แผนกฉุกเฉิน
แผนกผู้ป่วยนอก
แผนกผู้ป่วยใน
แผนกเอ็กซเรย์
แผนกศัลยกรรม
แผนกอายุรกรรม
แผนกกายภาพบำบัด
แผนกฑันตกรรม
แผนกผู้ช่วยแพทย์ความงาม
ห้องยา/ร้านขายยา
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

คณะครูและนักศึกษา CMBS.รุ่น​ 21​ ได้ไปจัดกิจกรรมวันเด็ก

คณะครูและนักศึกษา CMBS.รุ่น​ 21​ ได้ไปจัดกิจกรรมวันเด็กให้น้องๆโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ​ สาขาบ้านป่าคานอก​ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนขนมของใช้​ เสื้อผ้า​…

Read more